Adrian Martín Vega Web Oficial

Lleno de vida

[ffb_video_0 unique_id=»2lnk9nq0″ data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-local%22%3A%7B%22local%22%3A%7B%22url-mp4%22%3A%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FAdrian_-_Lleno_de_Vida_Making_of.mp4%22%2C%22url-webm%22%3A%22%22%2C%22url-ogg%22%3A%22%22%2C%22show-controls%22%3A%221%22%2C%22has-autoplay%22%3A%221%22%2C%22has-loop%22%3A%220%22%2C%22is-muted%22%3A%220%22%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_video_0][ffb_buttons_0 unique_id=»2lvvuenk» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22Comprar Disco lleno de vida%22%2C%22size%22%3A%22lg%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-full%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2F%3Fadd-to-cart%3D3649%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B2%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22buttons-align%22%3A%22text-center%22%2C%22buttons-align-sm%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-md%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D»][/ffb_buttons_0][ffb_section_0 unique_id=»i9h10od» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%221%22%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22fg-text-dark%22%7D%7D%7D»][ffb_column_1 unique_id=»i9h10oi» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22size%22%3A%7B%22min-height%22%3A%22700%22%7D%7D%7D%7D»][ffb_image_2 unique_id=»14irv88q» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A28%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fadrian-martin-disco-foto-N%C2%BA1-1024×9251.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1024%2C%5C%22height%5C%22%3A925%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%2C%22pd-sm%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%2C%22pd-lg%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D»][/ffb_image_2][ffb_emptySpace_2 unique_id=»14n8mhcq» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22height%22%3A%22100%22%7D%7D%7D»][/ffb_emptySpace_2][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=»14n97ual» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D»][ffb_param route=»o gen text»]Disponible en:[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_row_2 unique_id=»14n93d9p» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D»][ffb_column_3 unique_id=»14n942hg» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14n8t49l» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3254%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fspotify.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Falbum%2F0WVYe1wPma6g0n8tM7nQe5%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][ffb_column_3 unique_id=»14n93u0v» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14n9a6de» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3253%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Feci.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.elcorteingles.es%2Fmusica%2FA18667647%2F%3Fgclid%3DCj0KEQjwn_3GBRDc8rCnup-1x8wBEiQAdw3OAd3XVmM5u90hVVISLAES7I1dwxYWSjcry1cCX9XDikkaAtAD8P8HAQ%26gclsrc%3Daw.ds%26dclid%3DCNXW1MWCg9MCFU4TGwodRiIPew%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][/ffb_row_2][ffb_row_2 unique_id=»14n9bp9l» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D»][ffb_column_3 unique_id=»14n9bp9m» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14n9bp9o» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3251%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Famazon.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fwww.amazon.es%2FLleno-Vida-Adri%25C3%25A1n%2Fdp%2FB01EBMXRTI%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][ffb_column_3 unique_id=»14n9bp9p» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14n9bp9r» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3255%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fmedia.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Ftiendas.mediamarkt.es%2Fp%2Fadrian-lleno-de-vida-1323867%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][/ffb_row_2][ffb_row_2 unique_id=»14nb6tf6″ data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%7D%7D%7D»][ffb_column_3 unique_id=»14nb6tf7″ data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14nb6tf9″ data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3256%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Ffnac.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22http%3A%2F%2Fmusica.fnac.es%2Fa1221257%2FAdrian-Lleno-de-vida-CD-album%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][ffb_column_3 unique_id=»14nb6tfa» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D»][ffb_image_4 unique_id=»14nb6tfc» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3252%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fcarrefour.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A300%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D»][/ffb_image_4][/ffb_column_3][/ffb_row_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=»i9h10oe» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%221%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2250%22%2C%22r%22%3A%2250%22%2C%22b%22%3A%2250%22%2C%22l%22%3A%2250%22%7D%2C%22pd-md%22%3A%7B%22t%22%3A%22150%22%2C%22b%22%3A%22150%22%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22size%22%3A%7B%22min-height%22%3A%22700%22%7D%7D%7D%7D»][ffb_heading-1_2 unique_id=»i9h10of» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22repeated-lines%22%3A%7B%220-%7C-header%22%3A%7B%22header%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22heading-v1-title%22%7D%7D%2C%221-%7C-sub-title%22%3A%7B%22sub-title%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2240%22%7D%7D%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22subtitle-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%2C%222-%7C-paragraph%22%3A%7B%22paragraph%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22style%22%3A%22%22%7D%7D%7D%2C%22text-alignment%22%3A%22text-left%22%2C%22text-alignment-sm%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-md%22%3A%22%22%2C%22text-alignment-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D»][ffb_param route=»o gen repeated-lines 0-|-header header text»]Adrían Martín presenta[/ffb_param][ffb_param route=»o gen repeated-lines 1-|-sub-title sub-title text»]su primer disco «Lleno de vida»[/ffb_param][ffb_param route=»o gen repeated-lines 2-|-paragraph paragraph text»]Lista de cortes.[/ffb_param][/ffb_heading-1_2][ffb_list_2 unique_id=»jqr17di» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22lst%22%3A%7B%22list%22%3A%7B%220-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F6k0wDr3mGqdI7Gi8vlZwsw%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%23606060%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%2C%221-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F1zEQZ7k0Ude1iOySXK0pUK%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%2357ec0c%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%222-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F0Oim3A9rs9GhxzbnBBrs5s%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%223-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F5TnOJDem6VK6eBYYnmzFrg%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%224-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F5PibgeKjf6hsk4alTh8AaR%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%225-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F2Ol8OTs85AzVIiHO473Kvg%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%226-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F7IhxnHoN1JwdO7qSgGPS1j%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%227-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F7IWDMvKutMZ72Xv5CH3TfD%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%228-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F7iGS35jukMt9R5OvGMaPnv%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%229-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F07WXXpsZMAtL7ZIxYmvWj1%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%2210-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F04wzgyJY3wiYw7OfgRqClX%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%2211-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F4FNUP0JcaC1lWuhRLU8Qwn%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%2212-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F541J6y7BJqxeIrPOgxDFC8%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%2C%2213-%7C-list-item%22%3A%7B%22list-item%22%3A%7B%22one-text%22%3A%7B%22item-text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fopen.spotify.com%2Ftrack%2F5kWP7iGYmhZxdIgl7BMs6L%22%7D%2C%22link-color%22%3A%22%22%2C%22link-hover-color%22%3A%22%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22type%22%3A%22icon%22%2C%22one-icon%22%3A%7B%22icon-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22icon-bg-color%22%3A%22%22%2C%22icon-border-color%22%3A%22%22%7D%2C%22marker-color%22%3A%22%22%7D%7D%7D%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D»][ffb_param route=»o gen lst list 0-|-list-item list-item one-text item-text»]

1.- Qué Bonito con Rosario 

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 0-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 1-|-list-item list-item one-text item-text»]

2.- Te Espero Aquí con Pablo López

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 1-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 2-|-list-item list-item one-text item-text»]

3.- 90 Minutos con India Martinez

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 2-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 3-|-list-item list-item one-text item-text»]

4.- Son de la Loma con Pitingo

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 3-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 4-|-list-item list-item one-text item-text»]

5.- Válgame Dios con Niña Pastori

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 4-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 5-|-list-item list-item one-text item-text»]

6.- Sólo Tú con Carlos Rivera

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 5-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 6-|-list-item list-item one-text item-text»]

7.- Que Canten los Niños con José Luis Perales, Candela y Los Supremos

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 6-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 7-|-list-item list-item one-text item-text»]

8.- Malena con José Merce 

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 7-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 8-|-list-item list-item one-text item-text»]

9.- Estrella con Estrella Morente

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 8-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 9-|-list-item list-item one-text item-text»]

10.- Lágrimas Negras con Salvador Beltrán

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 9-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 10-|-list-item list-item one-text item-text»]

11.- Meneíto con Sonia Martín

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 10-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 11-|-list-item list-item one-text item-text»]

12.- Color Esperanza con Coti

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 11-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 12-|-list-item list-item one-text item-text»]

13.- No Basta con Franco De Vita

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 12-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 13-|-list-item list-item one-text item-text»]

14.- No Te Pude Retener

[/ffb_param][ffb_param route=»o gen lst list 13-|-list-item list-item one-icon icon»]ff-font-awesome4 icon-play[/ffb_param][/ffb_list_2][ffb_simple-divider-with-title_2 unique_id=»14nbp3ja» data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%221%22%2C%22design%22%3A%22text%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%2C%22text-color%22%3A%22%23333333%22%2C%22text-background-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D»][ffb_param route=»o gen text»]Descarga digital[/ffb_param][/ffb_simple-divider-with-title_2][ffb_image_2 unique_id=»14nbmsb5″ data=»%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A3266%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fadrianmartinvega.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fitunes2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A500%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Falbum%2Flleno-de-vida%2Fid1099206060%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wow-animation%22%3A%7B%22type%22%3A%22flash%22%2C%22duration%22%3A%222%22%7D%7D%7D%7D»][/ffb_image_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]